logo
Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
png transparent social media computer icons facebook media icon blue trademark logo removebg preview
png transparent social media computer icons facebook media icon blue trademark logo removebg preview
Open menu
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.1.jpg
 • 5.1.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Vseukrainskij kruglij stil iz miznarodnou ucastu GOLODOMOR GENOCID 1932 1933 rr. V UKRAINI 90 ti rokovini. 4

Шановні колеги!

Запрошуємо вас долучитися (у змішаному форматі) до участі у «круглому столі» "Голодомор - геноцид 1932 - 1933 рр. в Україні: пам’ятаємо, вшановуємо".

«Круглий стіл» розпочне роботу 9 листопада 2023 р. о 13.00. у конференц залі Черкаського національному університеті імені Богдана Хмельницького. До участі запрошуються викладачі ЗВО, науковці, краєзнавці, докторанти, аспіранти, студенти, вчителі, представники неурядових організацій та громадські активісти, працівники органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, інші зацікавлені особи.

Тематичні напрями роботи «круглого столу»:

 • Голодомор 1932–1933 рр. у міжнародній та вітчизняній історико-правовій думці та археографії;
 • історична пам’ять і комеморативні практики: уроки та застереження на майбутнє для України і світу; 
 • «Великий перелом» на селі: «жнива скорботи».

Для участі у круглому столі необхідно до 25 жовтня 2023 р.:

- заповнити форму учасника круглого столу https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5sV5cL0dGOHuzGUGdbVElRJ9GEwCe4sLsv2R4sLN-964lBA/viewform;

- для публікації надіслати матеріали. Матеріали для участі у круглому столі надсилаються вкладеними файлами на електронну скриньку оргкомітету:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.        

Робочі мови круглого столу – українська, англійська.

Збірник матеріалів «круглого столу» в електронному вигляді (PDF-формат) буде надіслано авторам по завершенню роботи «круглого столу» та розміщено на офіційному сайті Науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Вимоги до оформлення матеріалів:

 1. Обсяг публікації 3-5 сторінок формату А4.
 2. Електронний варіант публікації подається окремими файлами тільки у форматі *.doc. Назви файлів повинні містити прізвище автора, назву секції (зразок: tezy_ivanov_istoriografia.doc).
 3. Редактор: Word for Windows, версія – не нижче 6.0.
 4. Розмір аркуша: А4 (297х210), орієнтація книжкова.
 5. Поля: всі – 2 см.
 6. Шрифт Times New Roman, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5.
 7. Текст без малюнків, таблиць та інших графічних зображень.
 8. Текст повинен мати наступну вихідну інформацію: відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами: – ініціали та прізвище автора, які друкуються жирними, звичайними літерами у верхньому правому куті. Через інтервал науковий ступінь, вчене звання, посада, назва кафедри, факультету, структурного підрозділу, закладу вищої освіти, наукової установи тощо, де працює автор,  номер ORCID (http://orcid.org/), e-mail.
 9. Через одну строку після назви основний текст статті (вирівнювання по ширині), абзац – 1, 23 см. Для встановлення абзацу не використовувати пробіли й Tab!
 10. Список джерел та літератури подається в кінці статті через одну строку після основного тексту (не більше 15 позицій). Слова «посилання» або «література» вказувати не потрібно. Джерела вказуються в порядку згадування у тексті, причому одній позиції має відповідати одне джерело. Посилання в тексті вказуються в квадратових дужках: порядковий номер джерела та сторінка(и). Посилання на декілька джерел розділяються крапкою з комою (напр.: [1, 22–23; 2, 34]).
 11. Бібліографічний опис джерел і літератури здійснюється відповідно до вимог національного стандарту ДСТУ ГОСТ 8302:2015: https://msu.edu.ua/library/wp-content/uploads/2019/02/pryklady-oformlennja-bibliohrafichnoho-opysu-zhidno-dstu-8302.pdf 
 12. Не допускається використання переносів, нумерації сторінок, колонтитулів.
 13. Лапки у тексті використовувати за зразком: «лапки».
 14. Статті повинні бути ретельно вичитані та відредаговані, не містити орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

У публікації необхідно чітко сформулювати наукову проблему; коротко охарактеризувати історіографію обраної проблематики, досліджені автором історичні джерела та використані методи дослідження; визначити мету; зазначити, в чому саме полягає новизна авторського підходу до вирішення проблеми; описати суть та результати дослідження; сформулювати висновки.

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам оргкомітетом розглядатись не будуть.

Оргомітет