logo
Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії
Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
png transparent social media computer icons facebook media icon blue trademark logo removebg preview
png transparent social media computer icons facebook media icon blue trademark logo removebg preview
Open menu
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.1.jpg
  • 5.1.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Науково-дослідний інститут селянства та вивчення аграрної історії створено в 2000 р.  

Тематика досліджень :

  • історичні форми ментальності, соціально-економічного та громадсько-політичного світогляду селянства;
  • форми політичної самоорганізації українського селянства;
  • аграрні перетворення в добу української національної української революції 1917-1921 рр.;
  • концепція Великої селянської революції 1902-1933 рр.;
  • історія української селянської кооперації;
  • гендерні проблеми сільської місцевості;
  • актуальні проблеми аграрної політики перехідного періоду;
  • актуальні проблеми українського села в кінці ХХ на початку ХХІ ст.;
  • проблеми взаємин між селянством та навколишнім середовищем у фокусі екологічної історії;
  • неформальна економіка сільського двору в другій половині XX ст. на Правобережній Україні.

Науково-дослідні роботи Науково-дослідного інституту селянства та вивчення аграрної історії:

 

Історичні форми ментальності, соціально-економічні та громадсько-політичні форми самоорганізації українського селянства (номер держреємтрації 0102U006796);

Селянство України за умов суспільно-політичних потрясінь та соціально-економічних трансформацій першої третини ХХ ст. (2015 – 2017 рр., № державної реєстрації 0115U000636);

Українська революція (1917 – 1920 рр.): селянський фактор (2018 – 2020 рр., № державної реєстрації 0118U003864);

Національне державотворення періоду Української революції 1917 – 1921 рр.: селянські республіки (2019 р., № державної реєстрації  0119U103211);

Аграризм: селяноцентричний феномен Української революції 1917 – 1921 рр.» (2020 – 2021 рр., № держреєстрації: 0120U104010);

Вивчення словацького аграризму як варіанту східноєвропейського аграризму першої третини ХХ ст., представленого у поглядах Мілана Годжа – прем’єр-міністра Чехословаччини (1935 – 1938 рр.) (no. of project 008UMB-2-1/2021);

Соціокультурний простір України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: селянський світ (2023 - 2025 рр., номер держреєстрації  0123U101600).

images removebg previewФормування новітнього наукового історико-аграрного дискурсу в Україні